Hagyományőrző csoportok

Klumpenjäger Tánccsoport

2007-ben alakult a fekedi Klumpenjäger tánccsoport, nevében utalva a fekediek egyik régi ragadványnevére, a „Klumpenträger” vagyis klumpát viselő szókapcsolatra. Ez abból adódott, hogy a falu utcáit viszonylag későn burkolták le, ezért itt sokáig hordták ezt az ősi lábbelit. Jelenleg kilenc fekedi és környékbeli házaspár alkotja a tánccsoportot. Próbáikat hetente Pécsen tartják, Heil Helmut szakmai vezetésével. Repertoárjukban a környékbeli sváb településeken gyűjtött táncok szerepelnek, Maus Mihály véméndi táncai, s Heil Helmut szűri, babarci és szuloki táncokat bemutató koreográfiái. Helyi rendezvényeken rendszeresen, nyaranta megyei, régiós eseményeken lépnek fel.

Szeretettel várnak tagjaik közé fiatal és középkorú párokat!

Kapcsolat: Szeifert János

Fekedi Vegyeskar

Énekkarunk elődje egy templomi kórus volt, mely az évek során ugyan változó tagokkal, de folyamatosan szolgált a szentmiséken. Jelenlegi formáját néhány éve nyerte el, azóta a Fekedi Vegyeskar nevet viseli, 8 asszony és 4 férfitaggal. Harmonikán Varga Kornél kíséri a kórust. Saját örömükre hetente próbálnak, rendszeres fellépői mind a helyi eseményeknek, mind megyei, esetleg távolabbi falunapoknak, rendezvényeknek. Negyedik CD-jük 2019-ben készült el.

Szeretettel várnak próbáikra énekelni szerető, a német egyházi és népdalokat megismerni vágyó tagokat!

Kapcsolat: Schrempf József